Předchozí vydání samizdatu Osvobození najdete na stránkách:

www.osvobozeni.webnode.cz

 

Vážení občané,

Samizdat Osvobození, má za účel pravdivě informovat veřejnost o závažné situaci, ve které se naše vlast nachází a na podporu společnosti bez politických stran, neboť považujeme za nepřípustné protiprávní jednání úřadů a politiků, kteří nedodržují ústavu a Listinu Základních práv a svobod.
Naším cílem je informovat občany, jakým způsobem se mohou vymanit z nadvlády politických stran a tak se, osobně podílet na správě naší země.
Jednou z cest, je možnost vyvolání celorepublikového referenda dle Listiny Základních práv a svobod, článek21 odst.1.
,,Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo, nebo svobodnou volbou svých zástupců."
Samizdatem Osvobození, chceme bojovat za práva občanů a proti rozkrádání státu, také se v něm chceme zaměřit, (neboť vše se vším souvisí) na problematiku ničení životního prostředí a bojovat za práva zvířat.
Půjde o zprávy, které jsou záměrně médii televizí, tiskem atd. před veřejností zatajovány (aby lidé neznali pravdu a bylo je tak možné lépe ovládať).
A také o články od našich příznivců, např. od skupiny Skutečná demokracie. Tato skupina už několik let za práva občanů veřejně bojuje a tak si podporu a zájem rozhodně zaslouží (odkaz na skupinu Skutečná demokracie je Www.Narodnirada-Skde.cz
cz
Snažíme se setkávat a spolupracovat s podobně smýšlejícími lidmi, vzájemně se informovat a podporovat.

Věříme, že vám samizdat Osvobození přinese hlubší poznání o věcech, které se bezprostředně týkají každého z nás, ale o kterých jste zatím možná nevěděli.

Pevně věříme, že vám tyto informace nezůstanou lhostejné, (vždyť se jedná o životy každého z nás tedy i váš a vašich dětí) ale postavíte se na stranu těch kteří proti tomuto zlu, za Pravdu, Právo a Svobodu národa bojují.

S přátelským pozdravem, za vydavatele samizdatu


Martin Menčík

Jaroslav Košan


V

 


Kontakt

Osvobození1